Mondhygieniste Diny De Roos

Een logo ontworpen voor een mondhygieniste.

Gemaakt in Illustrator.

 

April 3, 2019
© Eva Minnema 2023